دوره الگو ساز حجمی (مولاژ)

دوره الگو ساز حجمی (مولاژ)

دوره الگو ساز حجمی (مولاژ) در این دوره هنرجویان با هنر زیبای کار روی مانکن اعم از مانکن سازی و آماده کردن لباس روی مانکن آشنا میشوند
1399/7/1
0 نظر

دوره الگو ساز حجمی (مولاژ) در این دوره هنرجویان با هنر زیبای کار روی مانکن اعم از مانکن سازی و آماده کردن لباس روی مانکن آشنا میشوند . این دوره پیشرفته عموما برای لباسهای پیچیده که آماده کردن آن از روی الگو امکان پذیر نمیباشد مورد استفاده قرار میگیرد. بطور مثال میتوان به لباسهای عربی دراپه های پیچیده و غیره اشاره کرد.
 
 
 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر