دورره ریوندوزی (مدلهای پیچ _گره_ دراپه)

دورره ریوندوزی (مدلهای پیچ _گره_ دراپه)

دورره ریوندوزی (مدلهای پیچ _گره_ دراپه)
1399/7/6
0 نظر

1_ آموزش نحوه اندازه گیری اندام و محاسبه مقدار پارچه با توجه به مدل
2_ آموزش رسم الگوی پارچه های کشی
3_ شناسایی اصول ایرادهای اندامی و رفع عیب اندام
4_ شناسایی اصول تبدیل الگوی اولیه به مدل مورد نظر
5_ آموزش طراحی و دوخت مدلهای دراپه (یقه دراپه سرخود و جدا)
6_ آموزش طراحی و دوخت مدلهای گره ایی (گره در سینه_گره در کمر_گره در کارور و ...)
7_ آموزش طراحی و دوخت مدلهای پیچ
8_ آموزش راه اندازی «سرویس«نگهداری و دوخت با انواع چرخهای خیاطی و ماشین های اورلوک و صدها نکات دوختی دیگر....
 
 
 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر