دوره صنایع دستی (دوختهای سنتی و تزیینات لباس)

دوره صنایع دستی (دوختهای سنتی و تزیینات لباس)

دوره صنایع دستی (دوختهای سنتی و تزیینات لباس)
1399/7/6
0 نظر

1_ دوختن بخیه های مرتبط
2_ معیارهای اتصال بدون دوخت با بست« بخیه متقاطع «ساقه دوزی «قلابدوزی ساده «زنجیره دوزی ساده «دندان موشی فشرده....
3_ روشهای دوخت پولک با قلاب « با زنجیره» ساده برجسته ایستاده....
4_ انواع دوخت تزیینی پولک
5_ انواع دوخت تزیینی منجوق
6_ انواع دوخت شرابه با مهره های تزیینی
7_ تکنیک های دوختی با سنگ
8_ دوخت تزیینی رشته زنجیر
9_ دوخت تزیینی مرصع دوزی
10_ اتو کشی و شستشوی پارچه های تزیینی
11_ تمیزکاری و محافطت از پارچه های دوخت شده....

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر